Real-life Agility Metrics And Visualizations at Scrum Days 2017

Several weeks ago, during the Scrum Days 2017 conference,  I was honoured to give a talk about real-life agility metrics and visualisations I have been trying for years.

The presentation is available here. Please watch in the presentation mode as there are over 100 interactive steps/animations available.

By inviting you to my world of metrics and visualisations, I tried to provoke you to:

 • check your intuitions against the data,
 • analyse trends as agility has no end-state,
 • measure with the Agile Manifesto in mind,
 • experiment with metrics,
 • and finally don’t be afraid of FAIL, as FAIL means „First Attempt In Learning”

You could see the process of building the ultimate agility metric, the evolution of process metrics from vanity ones to evidence-based, and lots of success and fail stories.

I hope my talk didn’t leave you indifferent.

I presented my Information Radiator initiative to couple of CxOs

Swego czasu w pewnej firmie zgłosiłem przed zarządem firmy poniższy projekt. Jakąś próbą jego reaktyweacji jest Visuella.pl

Jestem „Visuella” i poszukuję zespołu, który powoła mnie do życia.

Moja Misja

“Zmienić sposób tego co mierzycie, jak mierzycie, po co mierzycie i w jaki sposób mierzenie to wizualizujecie.”

Moja Wizja

“Stworzenie innowacyjnego zestawu narzędzi do wizualizowania pracy zespołów, produktów, a także postępów całych organizacji.”

Jestem Visuella i celem mojego istnienia jest wizualizowanie

 • Wartości dostarczanych produktów,

 • Postępu w osiąganiu celów kwartalnych, iteracji czy innych,

 • Poziomu zwinności zespołów czy obszarów,

 • Metryk jakości kodu, procesu, produktu,

 • Zakresu prac do wykonania, itp.

Kto może wynieść wartość z powołana mnie do życia?

 • Zespoły produktowe, aby czerpiąc z „gotowców” w łatwy sposób mogły wizualizaować postęp swoich prac i podejmować decyzje na podstawie danych, a nie przeczuć,

 • Management, aby widział jaką wartość przynoszą nasze inicjatywy i ile roboty zostało do zrobienia,

 • Scrum Masterzy, aby nie mogli się inspirować gotowymi rozwiązaniami,

 • tak zwane Organizacje, aby transparentnie pokazać jak jest.

Kogo szukam

 1. Po pierwsze Ludzi,

 2. Po drugie Ludzi, którzy nie wiedzą, że się nie da,

 3. Po trzecie Ludzi, którzy pomimo obowiązków w swoich zespołach/firmach znajdą chwilę na zrobienie czegoś poza nimi,

 4. Po czwarte Ludzi zajaranych, z wewnętrzną motywacją, aby mierzyć empirycznie rzeczywistość, zmierzać się z problemami oraz zmierzać w zespole we wspólnym kierunku, czyli mojego rozwoju.

Szukam Ciebie!!!

Człowieka Orkiestry – zwinnego developera nie zamykającego się na konkretną technologię, implementację czy też sposób rozwijania mnie – produktu. Wcale nie musisz być programistą.

Szukam Ciebie!!!

Strażnika Zdrowego Rozsądku – kogoś kto będzie stale podważał zastaną sytuację, katalizował mój rozwój i popychał pracujący na de mną zespół do przodu. Kogoś kto chciałby spróbować swych sił i zmierzyć się z tą rolą. Wcale nie musisz mieć w swojej stopce słów Scrum, Agile bądź Coach.

Metodyka pracy

Chcę być rozwijana agilem, scrumem, kanbanem, frameworkiem x, czy też po prostu zdrowym rozsądkiem. Sami wybierzecie metodykę pracy dostosowaną do wirtualnego charakteru zespołu. Bardzo ważne jest jednak abyście rozwijali mnie w duchu The Lean Startup, bardzo szybko i ciągle poddawali weryfikacji Wasze tezy, tak abym była produktem innowacyjnym, szybko dostarczanym i spełniającym potrzeby moich użytkowników.

Jestem „Visuella” i zmienię Wasz sposób mierzenia i wizualizowania !!!

Zainteresowanych moim rozwojem proszę o bezpośredni kontakt z moim Ołnerem – Piotrem Maksimczykiem

 

O kultach Cargo w SCRUMie